Người hướng dẫn

Nguyen Duc Nam

Giáo viên CNTT

Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

Số người nhận hướng dẫn tối đa: 0

ducnam98@yahoo.com

Đăng ký với Người hướng dẫn

Thông tin