Người hướng dẫn

Dương Hoài Giang Hà

Giám Đốc

ORTHO VN / INTER EDUCATION VIETNAM

Số người nhận hướng dẫn tối đa: 5

river.duong.iec@gmail.com

Đăng ký với Người hướng dẫn

Thông tin

Kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực trang thiết y tế và giáo dục. Giảng viên huấn luyện và hướng dẫn khởi nghiệp trên nền tảng CNTT cho các bạn trẻ.