Người hướng dẫn

Người hướng dẫn Hoang Quoc Khanh

Hoang Quoc Khanh

Phó phòng Tin học

Viện ITIMS

Tạm dừng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Đặng Thanh Tùng

Đặng Thanh Tùng

Trưởng phòng

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Lê Hữu Bình

Lê Hữu Bình

Trưởng khoa

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Nguyen Huu Chuc

Nguyen Huu Chuc

Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc Tế

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Ttdung

Ttdung

Phó Trưởng phòng Quản trị Đầu tư

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn TRƯƠNG MINH TUẤN

TRƯƠNG MINH TUẤN

Giảng viên, Phát triển dự án Phần mềm

CÔNG TY BEST SOLUTIONS / TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Nguyễn Duy Kiều

Nguyễn Duy Kiều

Nhân viên

HDSoft

Tạm dừng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Tran Thi Huong Giang

Tran Thi Huong Giang

Chuyên viên

VCCI

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Lại Thăng

Lại Thăng

Giám đốc Nhân sự

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Nhất Nguyên

Tạm dừng nhận Ứng viên