Người hướng dẫn

Người hướng dẫn Pham Tien Dung

Pham Tien Dung

Technical Evangelist

Microsoft

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Trịnh Công Duy

Trịnh Công Duy

Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại Học Đà Nẵng

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

Chuyên gia tư vấn công nghệ

Microsoft Việt Nam

Sẵn sàng nhận Ứng viên