Người hướng dẫn

Người hướng dẫn Pham Tien Dung

Pham Tien Dung

Technical Evangelist

Microsoft

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Huỳnh Đinh Thái Linh

Huỳnh Đinh Thái Linh

Giám đốc dự án Praxispartnership

Vietnamese-German University

Sẵn sàng nhận Ứng viên