Mentors

Người hướng dẫn TRƯƠNG MINH TUẤN

TRƯƠNG MINH TUẤN

Giảng viên, Phát triển dự án Phần mềm

CÔNG TY BEST SOLUTIONS / TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Hoàng Mạnh Đức

Hoàng Mạnh Đức

Chairman

VINSYS® Vietnam

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Lê Hữu Bình

Lê Hữu Bình

Trưởng khoa

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Ttdung

Ttdung

Phó Trưởng phòng Quản trị Đầu tư

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Ready contact to Candidate