Mentors

Người hướng dẫn Pham Tien Dung

Pham Tien Dung

Technical Evangelist

Microsoft

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Trịnh Công Duy

Trịnh Công Duy

Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại Học Đà Nẵng

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Tran Thi Huong Giang

Tran Thi Huong Giang

Chuyên viên

VCCI

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Ttdung

Ttdung

Phó Trưởng phòng Quản trị Đầu tư

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Ready contact to Candidate