Người hướng dẫn

Người hướng dẫn Pham Tien Dung

Pham Tien Dung

Technical Evangelist

Microsoft

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Nguyễn Duy Kiều

Nguyễn Duy Kiều

Nhân viên

HDSoft

Tạm dừng nhận Ứng viên