Mentors

Người hướng dẫn Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Full Candidate

Người hướng dẫn Pham Tien Dung

Pham Tien Dung

Technical Evangelist

Microsoft

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Phạm Ngọc Anh Huy

Phạm Ngọc Anh Huy

Teacher Engagement Manager

Microsoft Việt Nam

Full Candidate

Người hướng dẫn Trịnh Công Duy

Trịnh Công Duy

Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại Học Đà Nẵng

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Cung Trọng Cường

Cung Trọng Cường

Giảng viên

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Nguyen Duc Nam

Nguyen Duc Nam

Giáo viên CNTT

Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

Full Candidate

Người hướng dẫn Hoang Quoc Khanh

Hoang Quoc Khanh

Phó phòng Tin học

Viện ITIMS

Full Candidate

Người hướng dẫn Nguyen Huu Chuc

Nguyen Huu Chuc

Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc Tế

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Ready contact to Candidate