Mentors

Người hướng dẫn Lê Nhi

Lê Nhi

Quản lý quan hệ cộng đồng

Microsoft Việt Nam

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Pham Tien Dung

Pham Tien Dung

Technical Evangelist

Microsoft

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Phạm Thị Hoài Thu

Phạm Thị Hoài Thu

Điều phối viên dự án cộng đồng Microsoft

Microsoft

Full Candidate

Người hướng dẫn Đặng Thanh Tùng

Đặng Thanh Tùng

Trưởng phòng

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ready contact to Candidate