Người hướng dẫn

Người hướng dẫn Lê Nhi

Lê Nhi

Quản lý quan hệ cộng đồng

Microsoft Việt Nam

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Pham Tien Dung

Pham Tien Dung

Technical Evangelist

Microsoft

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

Chuyên gia tư vấn công nghệ

Microsoft Việt Nam

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Trịnh Công Duy

Trịnh Công Duy

Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại Học Đà Nẵng

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Nguyen Duc Nam

Nguyen Duc Nam

Giáo viên CNTT

Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

Tạm dừng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Hoàng Mạnh Đức

Hoàng Mạnh Đức

Chairman

VINSYS® Vietnam

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Tạm dừng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Huỳnh Đinh Thái Linh

Huỳnh Đinh Thái Linh

Giám đốc dự án Praxispartnership

Vietnamese-German University

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Cung Trọng Cường

Cung Trọng Cường

Giảng viên

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Dương Hoài Giang Hà

Dương Hoài Giang Hà

Giám Đốc

ORTHO VN / INTER EDUCATION VIETNAM

Sẵn sàng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Phạm Thị Hoài Thu

Phạm Thị Hoài Thu

Điều phối viên dự án cộng đồng Microsoft

Microsoft

Tạm dừng nhận Ứng viên

Người hướng dẫn Phạm Ngọc Anh Huy

Phạm Ngọc Anh Huy

Teacher Engagement Manager

Microsoft Việt Nam

Tạm dừng nhận Ứng viên