Kỹ năng tìm việc và phỏng vấn tuyển dụng thành công

Mục tiêu của module:

  • Xác định và lập được mục tiêu sự nghiệp
  • Sử dụng phương pháp tìm kiếm và xác định vị trí công việc và doanh nghiệp phù hợp với năng lực tính cách, kiến thức, kinh nghiệm
  • Chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển để bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng phải lựa chọn

“KỸ NĂNG TÌM VIỆC VÀ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG THÀNH CÔNG”

Hà Nội, ngày 15/06/2016

(Bản dự thảo)

Thời lượng: 02 buổi. Buổi sáng từ 8h30 – 12h00. Buổi chiều từ 13h30 – 17h00.

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

8h30 – 12h00

 

Phần I: Kỹ năng tìm việc và thể hiện bản thân qua CV

 

8h30 – 10h15

 

1.      Kỹ năng tìm việc

-   Phân tích bản thân (SWOT)

+  Phân tích thông tin ứng tuyển

+  Phân tích doanh nghiệp ứng tuyển

+  Lựa chọn doanh nghiệp ứng tuyển phù hợp.

 

+/Thực hành phân tích SWOT bản thân.

+/Thực hành phân tích bản “Thông tin tuyển dụng”

+/Thực hành phân tích doanh nghiệp và đánh giá sự phù hợp

10h15 – 10h30

Giải lao

 

10h30 – 12h00

2.      Kỹ năng viết CV

-  Nguyên tắc khi viết CV

-  Các mẫu CV cơ bản

-  Kỹ năng viết CV

-  Kỹ năng viết thư Ứng tuyển

-  Chuẩn bị các giấy tờ khác

-  Trình bày CV trên Microsoft Word

+/Các thành phần trong hồ sơ ứng tuyển.

+/ Giới thiệu các mẫu CV và thực hành viết bố cục CV

+/ Thực hành viết thư Ứng tuyển

13h30 – 17h00

Phần II: Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng thành công

 

13h30 – 15h15

3.      Chuẩn bị trước khi tham gia phỏng vấn

a/ Chuẩn bị bản thân

-  Chuẩn bị trang phục và tác phong phù hợp

-  Lời khuyên giúp tự tin và các lưu ý cần thiết

b/ Tìm hiểu nhà tuyển dụng để phỏng vấn thành công

-  Các kỹ thuật phỏng vấn nhà tuyển dụng thường dùng

-  Các loại hình phỏng vấn

-  Các câu hỏi nhà tuyển dụng thường dùng

 

15h15 – 15h30

Giải lao

 

 

4.      Kỹ năng trả lời câu hỏi hiệu quả

-  Nguyên tắc trả lời câu hỏi phỏng vấn

-  Những câu trả lời nên tránh

-  Thuyết phục trong phỏng vấn tìm việc

-  Nghệ thuật thể hiện điểm mạnh của bản thân

-  Kỹ năng lắng nghe trong quá trình phỏng vấn

-  Những tư thế lắng nghe nên tránh

-  Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng

Thực hành phỏng vấn

Thực hành phỏng vấn

 

 

Please log in to your account to view the video lectures. Login