Kỹ năng khởi nghiệp

I. Tổng quan về khởi sự kinh doanh:

 - Làm chủ hay làm thuê

- Phát triển sản phẩm hay phát triển khách hàng

- Các yếu tố cần cân nhắc trước khi khởi sự kinh doanh

II.  Xác định ý tưởng kinh doanh – doanh nghiệp của bạn:

- Xác định ý tưởng kinh doanh của bạn

- Xác định thị trường phù hợp với sản phẩm của bạn

- Xác định mission – nhiệm vụ của công việc kinh doanh đó

- Giá trị mà công việc kinh doanh của bạn mang lại

  III.            Thị trường – khách hàng:

3.1.         Xác định khách hàng của bạn:

- Các thông tin cần biết về khách hàng

- Các bước tìm hiểu khách hàng

- Phân khúc khách hàng

- Những hậu quả của việc không hiểu biết về thị trường.

3.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh:

- Ai là đối thủ cạnh tranh của bạn

- Phân tích lợi thế cạnh tranh của họ

- Phân tích lợi thế cạnh tranh của bạn

3.3. Các kênh tiếp cận khách hàng:

- Tổng quan về kênh phân phối

- Các kênh phân phối truyền thống

- Kênh phân phối qua website (digital marketing: mời chuyên gia viết)

3.4.  Xác định giá bán

 IV. Lập kế hoạch kinh doanh

4.1. Nhân sự và đối tác chính (Ai làm việc gì trong doanh nghiệp của bạn)

- Người chủ  - nhân sự chính

- Người lao động

- Đối tác kinh doanh chủ chốt

4.2.  Thủ tục và nghĩa vụ pháp lý

- Các hình thức pháp lý và nghĩa vụ tương ứng

- Giấy tờ và thủ tục

- Thỏa thuận trước khởi sự

- Đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ

4.3. Quy trình sản xuất và cung ứng

- Mô hình hóa quy trình sản xuất/ cung ứng sản phẩm, dịch vụ

- Cần điều chỉnh gì để hiệu quả hơn

4.4. Vốn và nguồn lực

- Vốn cố định

- Vốn lưu động

- Các nguồn lực khác

4.5. Chi phí và lợi nhuận

- Tính chi phí sản phẩm/ dịch vụ

- Dự báo lợi nhuận

4.6. Dự báo dòng tiền

- Các dòng tiền thu từ sản phẩm/ dịch vụ

- Cân đối dòng tiền

4.7.  Kế hoạch hành động

- Đánh giá lại toàn thể kế hoạch khởi sự

- Ai làm việc gì và vào lúc nào để triển khai kế hoạch khởi sự

Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản để xem video bài giảng. Đăng nhập
}