Kỹ năng công nghệ thông tin và khoa học máy tính

Mục tiêu module:

Kết thúc module này, học viên sẽ có hiểu biết căn bản và các kỹ năng CNTT nhằm Quảng bá thương hiệu (cá nhân hoặc doanh nghiệp), Quản trị công việc trong doanh nghiệp và Kết nối với cộng đồng, bao gồm:
- Phát trực tiếp slide trên Facebook
- Tạo CV trên LinkedIn
- Sử dụng Office365 để làm việc
- Tạo mẫu khảo sát online
- Lập kế hoạch công việc
- Tạo site làm việc nhóm
- Tạo ứng dụng di động bằng PowerApps
- Xây dựng các kênh Marketing online
- Nhận thức và thực thi bảo mật thông tin
- Nhận thức và thực thi phòng chống mã độc

MODULE 06 - KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHOA HỌC MÁY TÍNH (1 day)

1.   Kỹ năng CNTT

 • Tạo profile bằng PowerPoint và phát trực tiếp trên Facebook.
 • Tạo profile trên LinkdIn
 • Sử dụng email hiệu quả bằng Ms Outlook.
 • Đồng bộ Data, Calendar, Note … lên Onedrive
 • Đồng bộ email với Hotmail.com, outlook.com
 • Lập biểu mẫu khảo sát, đăng ký … bằng Microsoft Form
 • Xây dựng các kênh marketing online: website, Blog Wordpress, Fanpage, Youtube,
 • Đồng bộ thông tin trên các kênh marketing
 • Công cụ hỗ trợ SEO (SEOQuake, Ayima Redirect Path, SEOTools for Excel, CopyScape, Robots.txt Checker )

2.   Khoa học máy tính

 • Khoa học máy tính là gì? Giới thiệu về khoa học máy tính
 • Ứng dụng khoa học máy tính vào các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh
 • Tạo ứng dụng di động bằng PowerApps (Microsoft)
 • Bảo mật thông tin
 • §  Phòng chống mã độc.
Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản để xem video bài giảng. Đăng nhập
}