Cơ hội việc làm

Tuyển lao động làm việc tại nước ngoài

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Th...

Tuyển lao động làm việc tại nước ngoài

Oversea

Thỏa thuận

26/03/2018

Nhân viên

Tuyển công nhân xuất khẩu lao động

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Th...

Tuyển công nhân xuất khẩu lao động

Oversea

130,000

20/05/2017

Nhân viên

Tuyển nữ công nhân may mặc đi Nhật Bản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Th...

Tuyển nữ công nhân may mặc đi Nhật Bản

Oversea

27,000,000

15/04/2017

Nhân viên

Chọn lọc việc làm