Cơ hội việc làm

Tuyển nhân viên khai thác hợp đồng xuất khẩu lao động thị trường Đài Loan

Công ty Cổ phần xây dựng và phát ...

Tuyển nhân viên khai thác hợp đồng xuất khẩu lao động thị trường Đài Loan

Hà Nội

Thỏa thuận

02/04/2018

Nhân viên

Chọn lọc việc làm