Jobs

Tuyển 06 nam lao động Nhật Bản

Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Tuyển 06 nam lao động Nhật Bản

Oversea

30,000,000

08/08/2017

Nhân viên

Tuyển lao động làm việc có thời hạn tại Đài Loan

Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Tuyển lao động làm việc có thời hạn tại Đài Loan

Hà Nội

14,000,000

23/03/2017

Nhân viên

Selective jobs