Liên hệ

Thông tin liên hệ


Trung tâm hỗ trợ DNNVV - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

+84-4-35742022

Chị Dương Thị Cẩm Anh
04.35742022 (máy lẻ: 251)
04.35742020 / 04.35742030
0902.171.611
youthsparkadmin2@vcci.com.vn

Liên hệ với chúng tôi


* Yêu cầu nhập