Người hướng dẫn

TRƯƠNG MINH TUẤN

Giảng viên, Phát triển dự án Phần mềm

CÔNG TY BEST SOLUTIONS / TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP

Số người nhận hướng dẫn tối đa: 10

tieudinhtuan ifsoft@live.com

Đăng ký với Người hướng dẫn

Thông tin

- TRƯƠNG MINH TUẤN
- Software Engineer, Fullstack Developer, Writer, Blogger
- Có 8 năm kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống phần mềm cho Giáo dục, Doanh nghiệp với số lượng hàng ngàn người làm việc trên hệ thống một ngày;
- Là người tạo ra kênh học hỏi kinh nghiệm giữa các bạn sinh viên tại vsDEV.INFO, đồng thời là người thường xuyên chia sẽ kinh nghiệm về phát triển phần mềm tại các Trường Đại học ở miền Tây;
- Là tác giả của những quyển tài liệu lập trình phần mềm được phân phối miễn phí trên vsDEV.INFO
- Blog: http://vsdev.info;