THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN DỰ ÁN

Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN DỰ ÁN

22/08/2022 |      Bản in      Email

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN DỰ ÁN

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN DỰ ÁN

Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

Đơn vị thực hiện: Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đơn vị tài trợ: Liên minh châu Âu- European Union Grant

Mục tiêu dự án: Nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu cho DNNVV trong ngành gia vị, rau, quả Việt Nam

Thời gian thực hiện tư vấn: dự kiến từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2023

Mục tiêu công việc tư vấn: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược Marketing để nâng cao năng lực xuất khẩu vào châu Âu. ( chi tiết vui lòng đọc TOR kèm theo)

Thời hạn nộp đề xuất: chậm nhất là 9g00 ngày 05/9/2022 về địa chỉ: Lê Thị Kim Thành, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: thanhltk@vcci.com.vnTin tức liên quan

Bạn hãy đăng nhập để có thể đăng bình luận !.
Đăng nhập


Bình luận (0)