TẬP HỢP Ý KIẾN DNNVV

Tin tức - Sự kiện

TẬP HỢP Ý KIẾN DNNVV

18/06/2018 |      Bản in      Email

TẬP HỢP Ý KIẾN DNNVV

Để cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn nữa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và nhu cầu.

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được giao nhiệm vụ tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và nhu cầu của doanh nghiệp nhằm chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý, giải quyết và báo cáo Thủ tướng Chính Phủ. 
Để thực hiện nhiệm vụ này, VCCI tiến hành tìm hiểu, lấy ý kiến của doanh nghiệp theo Phiếu thu thập thông tin kèm theo. Chúng tôi  trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp điền vào Phiếu thu thập thông tin này ở đường link dưới đây.

Những thông tin doanh nghiệp cung cấp được tổng hợp để kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn. Tất cả thông tin trong Phiếu Khảo sát này sẽ chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích thống kê và nghiên cứu. Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin mà doanh nghiệp cung cấp. 
Phiếu thông tin xin vui lòng gửi về trước ngày  20/6/2018 theo địa chỉ sau:
Chị Lê Thị Kim Thành, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tầng 5, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội. Số ĐT: 024.35742022; Fax: 024.35742020; Mobile: 0912.933.834; Email: thanhltk@vcci.com.vn.

Phiếu thu thập thông tin: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mA670_8QUUGggopDADYES15XW9lcPTRLknxRD0yZE-pUOFE4UzBQSVA1SDFUM0I1UlhISUtXMkFWRy4u

 Tin tức liên quan

Bạn hãy đăng nhập để có thể đăng bình luận !.
Đăng nhập


Bình luận (0)