News - Events

19/11/2018      0 Comments

Detail

24/10/2018      0 Comments

Detail

24/10/2018      0 Comments

Detail

24/10/2018      0 Comments

Detail

03/09/2018      0 Comments

Detail

24/07/2018      0 Comments

Detail

24/12/2018      0 Comments

Detail

24/08/2018      0 Comments

Detail

18/08/2018      0 Comments

Detail

02/09/2018      0 Comments

Detail

11/01/2018      0 Comments

Detail

12/01/2018      0 Comments

Detail

22/01/2018      0 Comments

Detail

NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ DÀNH CHO GIỚI TRẺ - YOUTHSPARK LIVE 2018

trong khuôn khổ Dự án “YouthSpark Career Readiness- Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty Microsoft và Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) tổ chức “Ngày hội công nghệ dành cho giới trẻ - YouthSpark Live 2018”

This event took place
0 Comments
200 Seats