Tin tức - Sự kiện

Phụ nữ có nguy cơ trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4?

07/03/2017      0 bình luận

Chúng ta đang bước vào gian đoạn được xem như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một kỷ nguyên mà sự phát triển của các vật liệu mới, đột phá trong lĩnh vực kỹ thuật di truyền và chuyển đổi kỹ thuật số ngày càng làm mờ đi những đường nét giữa thế giới vật lý, sinh học và kỹ thuật số

Xem chi tiết