Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

Tin tức - Sự kiện

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

10/06/2022 |      Bản in      Email

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN DỰ ÁN

Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

Đơn vị thực hiện: Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đơn vị tài trợ: Liên minh châu Âu-  European Union Grant

Mục tiêu dự án: Nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu cho DNNVV trong ngành gia vị, rau, quả Việt Nam

Thời gian thực hiện tư vấn: dự kiến từ tháng 6/2022 đến tháng 04/2023

Nhiệm vụ của tư vấn: Đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho các DNNVV trong ngành rau, quả, gia vị và nhà cung cấp của họ để áp dụng và đạt được chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn BRC hoặc Fairtrade ( chi tiết vui lòng đọc TOR kèm theo)

Thời hạn nộp đề xuất:

  • Đối với hồ sơ ứng viên tiêu chuẩn BRC chậm nhất là 9g00 ngày 24/6/2022 về địa chỉ: Lê Thị Hải Yến, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: yenlth@vcci.com.vn, ĐT: 0988180479
  • Đối với hồ sơ ứng viên tiêu chuẩn Fairtrade Thời hạn nộp đề xuất: chậm nhất là 9g00 ngày 24/6/2022 về địa chỉ: Lê Thị Kim Thành, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: thanhltk@vcci.com.vn, ĐT: 0912933834

 

 Tin tức liên quan

Bạn hãy đăng nhập để có thể đăng bình luận !.
Đăng nhập


Bình luận (0)