Chương trình đào tạo

Giới thiệu khóa học

Trong khuôn khổ Dự án “YouthSpark - Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Microsoft Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Nam Định tổ chức khóa đào tạo “Ứng dụng CNTT trong tìm việc và phỏng vấn thành công” nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tìm kiếm công việc và phỏng vấn hiệu quả. Khóa đào tạo do các giảng viên cao cấp của Microsoft trực tiếp giảng dạy theo phương pháp hiện đại, tập trung vào hoạt động nhóm, học viên được thực hành ngay trên máy tính. Thông tin chi tiết khóa đào tạo như sau:

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 19-20/12/2016

Chương trình: Gửi kèm theo

Địa điểm: Hội trường, Trường Cao đẳng nghề Nam Định

Giảng viên: Nguyễn Văn Hà - Giảng viên Microsoft đào tạo

Đối tượng tham dự : Học viên khoa CNTT của trường Cao đẳng nghề Nam Định

Học phí: Miễn phí

Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học các học viên tham gia đầy đủ sẽ được cấp giấy chứng chỉ của VCCI

Ban tổ chức lớp học trân trọng kính mời học viên đăng ký tham dự khóa học này. Trong khuôn khổ Dự án “YouthSpark - Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Microsoft Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Nam Định tổ chức khóa đào tạo “Ứng dụng CNTT trong tìm việc và phỏng vấn thành công” nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tìm kiếm công việc và phỏng vấn hiệu quả. Khóa đào tạo do các giảng viên cao cấp của Microsoft trực tiếp giảng dạy theo phương pháp hiện đại, tập trung vào hoạt động nhóm, học viên được thực hành ngay trên máy tính. Thông tin chi tiết khóa đào tạo như sau:

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 19-20/12/2016

Chương trình: Gửi kèm theo

Địa điểm: Hội trường, Trường Cao đẳng nghề Nam Định

Giảng viên: Nguyễn Văn Hà - Giảng viên Microsoft đào tạo

Đối tượng tham dự : Học viên khoa CNTT của trường Cao đẳng nghề Nam Định

Học phí: Miễn phí

Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học các học viên tham gia đầy đủ sẽ được cấp giấy chứng chỉ của VCCI

Ban tổ chức lớp học trân trọng kính mời học viên đăng ký tham dự khóa học này. Trong khuôn khổ Dự án “YouthSpark - Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Microsoft Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Nam Định tổ chức khóa đào tạo “Ứng dụng CNTT trong tìm việc và phỏng vấn thành công” nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tìm kiếm công việc và phỏng vấn hiệu quả. Khóa đào tạo do các giảng viên cao cấp của Microsoft trực tiếp giảng dạy theo phương pháp hiện đại, tập trung vào hoạt động nhóm, học viên được thực hành ngay trên máy tính. Thông tin chi tiết khóa đào tạo như sau:

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 19-20/12/2016

Chương trình: Gửi kèm theo

Địa điểm: Hội trường, Trường Cao đẳng nghề Nam Định

Giảng viên: Nguyễn Văn Hà - Giảng viên Microsoft đào tạo

Đối tượng tham dự : Học viên khoa CNTT của trường Cao đẳng nghề Nam Định

Học phí: Miễn phí

Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học các học viên tham gia đầy đủ sẽ được cấp giấy chứng chỉ của VCCI

Ban tổ chức lớp học trân trọng kính mời học viên đăng ký tham dự khóa học này. 
Bạn hãy đăng nhập để có thể đăng bình luận !.
Đăng nhập


Bình luận (0)


Khóa đào tạo “Ứng dụng CNTT trong tìm việc và phỏng vấn thành công” từ ngày 19-20/12/2016 tại Trường Cao đẳng nghề Nam Định

Thông tin khóa học
Tên Khóa đào tạo “Ứng dụng CNTT trong tìm việc và phỏng vấn thành công” từ ngày 19-20/12/2016 tại Trường Cao đẳng nghề Nam Định
Khai giảng 19/12/2016
Hạn đăng ký 19/12/2016
Số chỗ 0
Trạng thái Hết chỗ